Registracijos sąlygos

Naudodamiesi "Kastu International" internetine stojimų platforma suteikiate "Kastu International" teisę:
 • Rinkti ir saugoti asmeninius Jūsų duomenis, kuriuos pateikiate paraiškoje, taip pat teisę perduoti juos trečiosioms šalims: užsienio aukštosios mokykloms bei nacionalinėms stojimų platformoms (UCAS sistemai Jungtinėje Karalystėje, Studielink sistemai Nyderlanduose, Optagelsi sistemai Danijoje, taip pat kitoms stojimų užsienyje sistemoms pagal poreikį).
 • Teirautis informacijos apie Jūsų įvertinimus (taip pat ir egzaminų) iš jūsų pasirinktos aukštosios mokyklos.

Tuo pačiu Jūs patvirtinate, kad visa informacija, kurią pateikėte "Kastu International" ar  pasirinktai aukštajai mokyklai yra teisinga, patikrinta ir apgalvota. 

Aukštajai mokyklai, į kurią stojate, Jūs suteikiate teisę kreiptis į institucijas, kurios jums suteikė kvalifikacijas ir laipsnius, taip siekiant patvirtinti Jūsų pateiktus dokumentus.

Jūs taip pat leidžiate aukštajai mokyklai, į kurią stojate, atskleisti su Jūsų stojimais susijusią informaciją "Kastu International" (pavyzdžiui paraiškos statusas, patvirtinimas ir t.t.).


Taip pat patvirtinate, kad buvote informuotas apie tai, kad:
 • Jūsų paraiška gali nebūti perduota pasirinktai aukštajai mokyklai, jeigu pavėluosite tai padaryti iki nurodytos datos.
 • "Kastu International" gali Jūsų teirautis papildomos informacijos, kurios gali reikėti pildant paraišką bei bendraujant su aukštosiomis mokyklomis.
 • "Kastu International" negali garantuoti Jums studijų vietos pasirinktoje aukštojoje mokykloje.
 • "Kastu International" dės visas pastangas, kad padėtų Jums stojimo procese, tačiau nebus atsakinga tais atvejais, kai:
  • Aukštoji mokykla atmeta Jūsų paraišką dėl to, kad jos neužpildėte arba trūksta reikiamos informacijos;
  • Įvykstą techninių klaidų siunčiant informaciją iš internetinės platformos aukštajai mokyklai;
  • Aukštoji mokykla netikėtai pakeičia stojimo ar stojimo paraiškos reikalavimus;
  • Aukštoji mokykla atšaukia studijų programą į kurią Jūs teikėte paraišką
   • Paraiškos atmetimo atveju, "Kastu International" gali pasiūlyti kitas studijų programas, labiausiai atitinkančias Jūsų poreikį.

Jūs įsipareigojate stojimo proceso pabaigoje informuoti "Kastu International" apie galutinį Jūsų studijų apsisprendimą.

Iškilus bet kokiem klausimams ar prireikus pagalbos, prašome kreiptis į artimiausią "Kastu International" biurą.

Visį ginčai susiję su šiuo dokumentu turėtų būti apsvarstyti ir sprendžiami pagal Lietuvos respublikos įstatymus.