Belgijos švietimo sistema

Aukšta kokybė bei nedidelė studijų kaina - tai vieni svarbiausių aspektų, kodėl verta rinktis studijas Belgijoje. Taip pat, studijų metu skiriamas ypač didelis dėmesys studentų praktiniams sugebėjimams, tad studentų paruošimas profesinei sričiai yra neabejotinai kokybiškas.

Metodika

Taikomųjų mokslų universitetuose įgyjamas profesinis bakalauras. Studijų metu studentai skatinami išmoktas teorines žinias pritaikyti praktikoje, dėl šios priežasties didžioji dalis dėmesio skiriama praktinėms užduotims bei profesiniams įgūdžiams, kurie pasitarnaus baigus studijas ir įsiliejus į darbo rinką.

Tarptautiškumas

Belgijoje studijuoja net 45 tūkst. tarptautinių studentų, tad be abejonės, studijos šioje šalyje yra puiki galimybė gyventi tarpkultūrinėje aplinkoje bei užmegzti ryšius su žmonėmis iš įvairiausių pasaulio šalių. Beje, Belgijoje kalbama net trejomis valstybinėmis kalbomis, tad lavinti žodyną padės ir vietiniai gyventojai.

 

Taikomųjų mokslų universitetas (University of Applied Science)
Taikomųjų mokslų universitetai studentams suteikia ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, dėmesys juose telkiamas daugiau į profesionalų paruošimą darbo rinkai. Taikomųjų mokslų universitetai gana laisvai nustato savo studijų programų struktūrą ir turinį. Įstojusieji į tokio tipo universitetus turi galimybę tam tikrą laiką mokytis teorijos ir didžiąją laiko dalį įgautas žinias pritaikyti praktikoje.
 
STUDIJŲ RŪŠYS

Bakalauro studijos:

  • Trukmė - 3 metai (180 ECTS kreditų);
  • Studijos paruošia darbui profesnėje srityje - tai reiškia, jog studijų metu suteikiama galimybė atlikti praktikas, bus dirbama grupėse, atliekami projektiniai darbai;
  • Baigus Bakalauro studijas Belgijos universitete, toliau galima stoti į Magistro studijas.

Magistro studijos:

  • 1 metai (60 ECTS kreditų);
  • Orientuojamasi į specializaciją, įgyto bakalauro laipsnio srities žinių gilinimą;
  • Baigus Magistro studijas ir gavus diplomą, galima įsitraukti į darbo rinką arba stoti į Tęstines studijas.

Tęstinės (Top-up) studijos:

  • Trukmė - 1-2 metai (60 ECTS kreditų);
  • Baigus Top-up studijas studentas gauna Bakalauro diplomą bei gali stoti į Magistro studijų programas.

Bakalauro studijos

Bakalauro studijos Belgijoje įprastai trunka 3 metus. Šios studijos paruošia būsimus profesionalus darbui tam tikroje srityje, pasitelkiant mokymosi metodus, tokius kaip projektiniai darbai, darbai grupėse, seminarai bei praktikos.

Studijuojant bakalaurą bet kuriame Belgijos universitete, studijų metu atliekamos praktikos. Priklausomai nuo universiteto ir studijuojamos programos, praktikos gali vykti pirmame, antrame ar trečiame kurse. 

Baigus Bakalauro studijas Belgijoje galima įsitraukti į darbo rinką arba tęsti studijas Magistro arba Tęstinių studijų pakopose Belgijoje ar kitose šalyse.

Magistro studijos

Magistro studijos Belgijos universitetuose trunka vienerius metus. Magistro studijų metu specializuojamasi srityje, kurioje įgytas Bakalauro diplomas. Magistro studijos Belgijoje yra puiki galimybė įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, kadangi studijų metu didelis dėmesys skiriamas studento praktiniams sugebėjimams.

Tęstinės (Top-up) studijos

Tęstinės studijos Belgijoje trunka 1-2 metus (priklausomai ar pasirinktos nuolatinės, ar ištęstinės studijos). Tęstinės studijos tinka tiems, kurie yra pabaigę Bakalauro ar Magistro studijas ir nori įgyti dar vieną bakalaurą panašioje arba kitoje srityje. Kai kurie Belgijos universitetai į tęstines studijas priima studijuoti ir tuos studentus, kurie turi aukštojo mokslo diplomą visai nesusijusioje srityje, tad tokiu būdu suteikiama galimybė vos per vienerius metus įgyti kitos srities bakalaurą.

Tikslius reikalavimus stojant į tęstines studijas rasi kiekvienos studijų programos aprašyme.

Vertinimo sistema

Belgijoje studentų vertinimo sistema priklauso nuo regiono, kuriame studijuojama. Dažniausiai Belgijos universitetai naudoja 0-20 vertinimo skalę. <10 - neišlaikyta, 10-12 - patenkinama (slenkstinis), 12-13,5 - patenkinama, 13,5-15,5 - gerai, 15,5-17,5 - labai gerai, 17,5-20 - puiku.

Kiekviename universitete ši vertinimo sistema gali varijuoti, o kai kurie Belgijos universitetai gali turėti visai kitokią vertinimo sistemą.