Švedijos švietimo sistema

Švedijos aukštojo mokslo sistema turi ilgaamžes tradicijas, siekiančias net XV a. , o jos universitetai yra pripažįstami tarptautiniu mastu dėl griežtos kokybės kontrolės bei nepriklausomo mąstymo skatinimo. Įvertinę šiuos privalumus, vienu metu čia studijuoja apie 400,000 tūkst. studentų, o puikią mokymo sistemą visame pasaulyje garsina ne tik inovatyvūs mokymo metodai, bet ir jų rezultatai – bendradarbiaujant verslui bei mokslui sukurti pasaulinio garso išradimai bei sėkmingi verslo modeliai.

Švedijos aukštosios telkia dėmesį į studentą ir neformalų jo bendravimą bei bendradarbiavimą su dėstytojais. Nepriklausomas mąstymas ir iniciatyva čia yra labai vertinami, netgi apdovanojami. Studijuojantys čia aktyviai dalyvauja ir reiškia savo nuomonę paskaitose, seminaruose ir grupinėse diskusijose. Čia gali pasiskaityti daugiau apie Švedijos švietimo sistemą, studentų įspūdžius bei karjeros galimybes baigus studijas. 

Išradimai ir verslo įtaka

Švedija išsiskiria artimais akademinės bendruomenės ryšiais su verslo pasauliu. Verslo organizacijų ir universitetų bendradarbiavimas leidžia kurti studijų programas, kurios išugdo profesionalius darbuotojus, reikalingus modernioje darbo rinkoje. Novatoriški tyrimai, atliekami Švedijos universitetuose lėmė itin sėkmingų išradimų realizaciją, kaip kompiuterio pelė ar Bluetooth programa, „Skype” sistema, online muzikos programa „Spotify”, širdies stimuliatorius ir t. t.  Gilias šaknis turinti kūrybingumo skatinimo tradicija Švediją pavertė dizaino, mados ir muzikos produkcijos gigante: tokios įmonės kaip „Volvo“, „Ericsson“, „H&M“ ar „IKEA“ yra žinomos ir vertinamos daugelyje pasaulio šalių.

Tarptautiškumas

Švedijoje, kaip ir kitose Skandinavijos šalyse, anglų kalbą moka beveik visi gyventojai. Be to, kai kuriose Švedijos įmonėse anglų kalba yra vartojama oficialiai – tai gerokai palengvina darbo paieškas nemokantiems švedų kalbos. Todėl nestebina faktas, jog didelė dalis studentų Švedijos universitetuose yra atvykę iš užsienio šalių. Pagal "Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)" atliktą tyrimą, 8,5% iš visų Švedijos studentų yra užsieniečiai. Kaip tarptautiniai studentai jaučiasi Švedijoje sužinosi paskaitęs studentų iš kitų šalių pasakojimus apie įspūdžius studijuojant Švedijos universitetuose ir pažiūrėjęs šį video:

Sweden, leading the world in innovation

One hundred years ago Sweden was one of the poorest countries in Europe. Today it's ranked as the world's most innovative country, and a world leader in many research areas. This is a journey through some of the fields in which Swedish research excels.

 

UNIVERSITETAI
Švedijos universitetų atmosfera jauki ir laisvamaniška. Dėmesys koncentruojamas į grupinį darbą, todėl, kad suvokiama, jog gebėjimas dirbti su kitais, ieškoti sprendimų ir kelti klausimus grupėje žmonių, įtakos ir ateities karjerą. Kadangi tarptautinė darbo rinka vertina ambicingus, drąsius, nuovokius grupės lyderius. Studijuodamas Švedijos universitete gali neabejoti, jog esi pačiame naujienų (mokslinių, akademinių, technologinių) sūkuryje.
 
STUDIJŲ RŪŠYS

Bakalauro studijos:

  • Trukmė - 3 metai (180 ECTS kreditų);
  • Dėmesys studentui - itin vertinamas nuomonės reiškimas, idėjų išsakymas ir įgyvendinimas, dalyvavimas diskusijose, seminaruose grupinis darbas;
  • Baigus Bakalauro studijas Švedijos universitete, toliau galima stoti į Magistro studijas.

Magistro studijos:

  • 1 - 2 metai (60 - 120 ECTS kreditų);
  • Orientuojamasi į specializaciją, įgyto bakalauro laipsnio srities žinių gilinimą;
  • Įgytos teorinės žinios pritaikomos praktikoje;
  • Baigus Magistro studijas ir gavus diplomą toliau galima siekti PhD laipsnio arba įsitraukti į darbo rinką.

Bakalauro  studijos

Bakalauro studijos Švedijos universitetuose dažniausiai trunka 3 metus. Dėmesys koncentruojamas į studentą bei jo grupinio darbo gebėjimų ugdymą – organizuojami projektiniai darbai, darbas grupėse, seminaruose. Skatinama kelti aktualius probleminius klausimus ir visiems bendrai, diskusijose, ieškoti į juos atsakymų. Tokia pozicija priimta todėl, kad manoma, jog šiandieninei pasaulinei darbo rinkai itin aktualu sulaukti grupės lyderio savybių turinčių žmonių, gebančių dirbti su įvairiais žmonėmis bei drąsiai reiškiančius savo nuomonę ir išsakančius savo idėjas, nepaisant kokioje srityje žmogus dirbs.

 Pirmaisiais studijų metais studentai mokosi pagrindinius programos modulius. Antraisiais metais –  daugiau gilinasi į specifines programos dalis, o trečiaisiais – mokosi pasirinktus modulius ir rašo bakalauro baigiamąjį darbą. Daugiau informacijos apie dominančią studijų programą gali rasti prie kiekvienos programos aprašymo.

Magistro studijos

Magistro studijos Švedijos universitetuose trunka vienerius arba dvejus metus. Skirtumai tarp vienerių ir dviejų metų magistro studijų programų:

  • 2 metų trukmės (120 ECTS kreditų) magistro studijų programose pirmieji studijų metai skiriami pagrindiniams programos moduliams mokytis, o antrieji  –  pasirenkamųjų dalykų mokymuisi, praktikai arba išvykai į užsienio universitetus ir magistro darbo rašymui;
  • 1 metų trukmės (60 ECTS kreditų) magistro studijų programos –  toliau specializuojamasi srityje, kurioje buvo įgytas Bakalauro diplomas. Vienerių metų studijas verta rinktis tiems, kuriems dėl darbo reikia kuo skubiau įgyti magistro diplomą ar pagilinti žinias reikiamoje srityje. 

Magistro studijos Švedijoje yra puiki galimybė įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, kadangi didžioji dalis magistro studijų programų pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su industrijos sferos firmomis, taip suteikiant galimybę studentui tiek mokytis, tiek įgyti praktinės patirties. Baigdamas studijas ir įžengdamas į darbo rinka studentas jau turi pranašumą prieš kitus.

Vertinimo sistema

Švedijos aukštosios mokyklos neturi bendros vertinimo sistemos. Dažniausiai universitetuose naudojama vertinimo sistema nuo 5 iki 3 balų, kuomet 5 yra aukščiausias išlaikymo balas, o 3 – žemiausias balas, kuomet egzaminas dar yra išlaikomas. Kai kurie universitetai naudoja ir raidžių skalę: A (puikiai), B (labai gerai), E (gerai), F (Neišlaikyta). Išskirtiniais atvejais, kai kuriose studijų programose naudojama tik G (Išlaikyta) arba U (Neišlaikyta).