Kinijos švietimo sistema

Inovatyvūs mokymo planai, šiuolaikinės mokymo programos ir nuolatinis vyriausybės siekis tobulinti Kinijos aukštojo mokslo sistemą, išskiria šalies švietimo struktūrą iš kitų. Ne veltui vyriausybė, norėdama prisidėti prie švietimo augimo ir vystymosi, nuolat investuoja į šį sektorių, siekdama suteikti pačias geriausias sąlygas Kinijoje norintiems studijuoti studentams.

Nuolatinis tobulinimas

Kinijos universitetuose dėmesys skiriamas ne tik  aukštai švietimo kokybei, bet ir nuolatiniam jos tobulinimui. 2017 m. buvo pradėtas 6 milijardų JAV dolerių vertės projektas „Double World-Class“, skirtas gerinti aukštojo išsilavinimo lygį šalyje ir iki 2050 m. Kinijos universitetus ir studijų programas pertvarkyti taip, kad 42 universitetai atsirastų geriausiųjų pasaulio universitetų sąraše ir būtų pripažinti kaip pasaulinio lygio.

Tarptautiškumas ir karjeros galimybės

Šalies universitetuose kasmet studijuoja apie 500 tūkst. studentų iš viso pasaulio, siekdami įgyti kokybišką, pasauliniu mastu pripažįstamą išsilavinimą. Juk Kinijos universiteto diplomas visur yra itin vertinamas darbdavių – įgytos žinios apie augančią gigantę – Kinijos rinką – kiekvienam studentui suteikia pranašumo prieš kitus. Kadangi Kinija yra sparčiausiai besivystanti valstybė pasaulyje, o didžiausi miestai yra įvardijami kaip pasaulinio lygio verslo, kultūros, prekybos ir finansų centrai, įmonės nuolat ieško įvairių sričių specialistų.

Dėmesys detalėms

Tradicinė kinų kultūra jungia skirtingas detales į visumą, kreipia dėmesį į tarpusavio ryšius. Taip koncentruojamasi ne tik į lengvai pastebimas išorines detales, bet ir į gilesnį turinį. Palyginti, tradicinė Vakarų kultūra dėmesį daugiau skiria vienam objektui ir aiškiai suprantamam turiniui. Tokie kultūros skirtumai tarp Kinijos ir Vakarų pasaulio veikia ir švietimą: skirtingai pasireiškia vadovavimo, dėstymo ir mokslinių tyrimų veikloje.

 

Tiesa, studijų programų struktūra yra panaši į Didžiosios Britanijos: kiekviena mokymosi programa yra padalinta į  modulius / paskaitas, kurie yra sumuojami pagal kreditų skaičių. Siūlomi privalomi ir laisvai pasirenkami moduliai / paskaitos, leidžiantys studentams mokytis to, kas  įdomiausia ir atitinka studijuojamą dalyką bei tikrai bus naudinga ateityje.

Higher Education system in China

What is it like to be a Global Academic? This video will help you to understand what the Higher Education system is like in China.

 

UNIVERSITETAI

Siekdami suteikti geriausias sąlygas studentams, universitetai nuolat investuoja į studijų aplinkos tobulinimą. Iš esmės mokymas Kinijos universitetuose vyksta griežtai pagal mokymo planus ir numatytas programas. Informacija ir žinios skleidžiamos keliais būdais:

 • vykstant paskaitoms auditorijose;
 • diskutuojant klasėse;
 • per laboratorinius ir / ar praktines veiklas;
 • pasitelkiant fizinį aktyvumą;
 • siejant teorines žinias su probleminėmis sritimis kritinio metodo paskaitose.

Be tradicinio mokymo klasėse ar auditorijose, taip pat vykdomos ir kitos mokymo formos, pavyzdžiui, spontaniškas (problemų aiškinimas) mokymas; yra lankomasi organizacijose, kurios vykdo, tai, kas mokomasi; bendraujama su atvykusiais svečiais; žinių įgyjama ir per praktinius užsiėmimus ar atliekant socialinius tyrimus. Taip siekiama sustiprinti tradicinio mokymo efektyvumą, padėti įgyti praktinės patirties ir suteikti galimybę tik ką gautas teorines žinias pritaikyti realiose situacijose. Bibliotekos ir skaityklos yra atviros studentams tiek bendrame universitete, tiek atskiruose fakultetuose, sudaromos geros sąlygos studentams mokytis ir atlikti mokslinius bei praktinius tyrimus. Universitetai yra gerai aprūpinti moderniomis mokymo priemonėmis, taip siekiama užtikrinti, kad visi mokymo planai būtų sėkmingai įgyvendinami.

Moksliniai tyrimai Kinijos universitetuose yra svarbi varomoji jėga, dėl jų ne tik auga mokymosi lygis, bet ir randasi technologinė, ekonominė plėtra. Universitetai steigia valstybines laboratorijas ir atviras mokslinių tyrimų laboratorijas, valstybinius inžinerijos tyrimų centrus.

STUDIJŲ RŪŠYS

Bakalauro studijos

 • Trukmė - 4 metai;
 • Orientuojamasi į teorijos ir praktikos derinimą;
 • Įstojus suteikiama galimybė laisvai rinktis specializacijos dalykus;
 • Studijos baigiamos, kuomet pristatomas baigiamasis Bakalauro darbas;
 • Baigus Bakalauro studijas Kinijos universitete, toliau galima stoti į Magistro studijas.

Magistro studijos:

 • Trukmė - 2 - 3 metai;
 • Orientuojamasi į specializaciją, įgyto bakalauro laipsnio srities žinių gilinimą, kvalifikacijos ar akademinio laipsnio kėlimą;
 • Specializuojamasi pasirinktoje srityje, taip padidinant karjeros darbe galimybes;
 • Studijos baigiamos ir įgyjamas Magistro diplomas pristačius ir apgynus moksinį Magistro darbą;
 • Baigus Magistro studijas ir gavus diplomą toliau galima siekti PhD laipsnio arba įsitraukti į darbo rinką.

Bakalauro studijos

Bakalauro studijos Kinijoje dažniausiai yra dieninės, jos vyksta tam pritaikytose auditorijose. Daugelis studijų programų yra sudarytos iš keturių pagrindinių sričių:

 • Bendrųjų privalomų dalykų, tokių kaip kompiuterinių programų pagrindų, anglų kalbos, matematikos, ideologijos ir politikos, teisės pagrindų ir kūno kultūros;
 • Laisvai pasirenkamų dalykų iš humanitarinių ir gamtos mokslų srities;
 • Specialybei privalomų studijų dalykų (priklausomai nuo pasirinktos srities);
 • Specialybės laisvai pasirenkamų dalykų, kurie yra studentą dominančios srities dėmesio centre.

Norėdami baigti bakalauro studijas, studentai privalo ne tik lankyti paskaitas, bet ir atlikti kitus universiteto baigimui reikalingus dalykus – pažintinę praktiką, ilgalaikę praktiką (stažuotę), socialinę praktiką, išorinius (tarptautinius) anglų kalbos testus ir parašyti baigiamąjį darbą. Sėkmingai įvykdžius šias užduotis, studentams yra suteikiamas bakalauro diplomas.

Magistro studijos

Baigus bakalauro studijas, studentai gali tęsti studijas, kelti kvalifikaciją ir stoti į magistro studijas, kurių metu detaliai gilinamasi į studijuojamą dalyką, organizuojami projektiniai darbai, rašomi rašto darbai ir laikomi egzaminai.  Kinijoje yra dviejų tipų magistro programos – akademinės, trunkančios 3 m. ir profesinės, trunkančios 2 m. Akademinės programos trunka ilgiau, nes tokių programų metu yra siekiam įgyti reikiamą kvalifikaciją ar pakelti akademinį laipsnį. Daugelyje šalių Kinijos universitetų magistro diplomai yra pripažįstami ir vertinami. Baigus studijas ir gavus Magistro diplomą galima toliau siekti daktaro laipsnio Kinijos ir kitų šalių universitetuose arba įsitraukti į darbo rinką.

Vertinimo sistema

Kinijos aukštosios mokyklos taiko 100 balų sistemą. Norėdamas išlaikyti egzaminą ar praktinę užduotį, privalai gauti daugiau nei 59 taškus, priešingu atveju – užduotis ar egzaminas suprantami kaip neišlaikyti. Kinijoje nėra nacionalinės kreditų sistemos, o tai reiškia, kad kreditų, reikalingų bakalauro studijoms baigti, skaičius gali labai skirtis tarp institucijų. Kai kurie universitetai tarptautiniams studentams modulius pateikia Europoje priimta ETCS sistema. Kiti universitetai turi savo modulių sistemą ir vieno kredito suma gali atitikti nuo 1.5 iki 2.5 ETCS.

Studijų kalendorius

Kinijos universitetų akademinis kalendorius suskirstytas į du semestrus – rudens ir pavasario. Rudens semestras prasideda nuo rugsėjo vidurio ir tęsiasi iki sausio arba vasario pradžios, o pavasario semestras nuo vasario arba kovo pradžios iki liepos vidurio. Kai kurie universitetai, dėl tarptautinių studentų nukelia mokslo metų pradžią iki rugsėjo pabaigos ar spalio vidurio.