Anglijos švietimo sistema

Anglijos švietimo sistema visame pasaulyje garsėja ne tik savo kokybe bei ypač didelėmis galimybėmis po sėkmingai kilti karjeros laiptais, bet ir palankiomis studijų sąlygomis. Ypač jos palankios ES valstybių piliečiams (taigi ir Tau), nes, nors mokslas Anglijoje ir mokamas, ES piliečiams suteikiama mažesnė studijų kaina bei ypač patogi paskola (apie ją plačiau skaityk čia).

Metodika

Anglijoje išsilavinimas yra orientuotas į konkrečių įgūdžių ugdymą. Prie šio tikslo įgyvendinimo prisideda tai, kad aukštosios  paprastai dirba su įvairiomis įmonėmis, todėl paskaitas skaito savo srities profesionalai, o studentai turi galimybę atlikti praktikas sėkmingose įmonėse ir taip įgyti patirties. Trys svarbiausi dalykai, kuriuos studentams siekia suteikti Anglijos aukštojo mokslo įstaigos yra:

 1. Įgūdžiai
 2. Kvalifikacija
 3. Ryšiai

Greta to, stengiamasi studentą įkvėpti, skatinti jo kūrybingumą ir palaikyti jo siekius bei pomėgius. Būtent todėl Anglijoje siūlomas asmeninis kursas – tai reiškia, kad studentas nėra apribotas siauro dėstomų dalykų spektro, jis gali pats pasirinkti ką nori mokytis ir susidėlioti  kursą, tinkantį būtent jam. Tai nereiškia, jog bus mokoma visko – siūlomi dalykai visada susiję su specialybe, tačiau studentas pats gali rinktis kaip jis nori mokytis savo pasirinktos specialybės. Galima pasirinkti siauro profilio dalykus ir išsamiai įsigilinti į vieną specialybės aspektą, arba rinktis daug skirtingų kursų ir taip įgyti platų išsilavinimą pasirinktoje srityje.

UK education system

Have you ever wondered how the education system works in the UK? This video outline the basics and give you an idea of the path that one typically follows before and during University.

UNIVERSITETAI

Anglijos universitetai turi itin gerą reputaciją, btent dėl to šiuo metu Jungtinėje Karalystėje mokosi beveik puse milijono tarptautinių studentų! Gautas Anglijos universiteto diplomas yra itin vertinamas darbdavių pasauliniu mastu, kaip patikimumo ir kokybės garantas. Universitetai turi stiprius ryšius su verslo/industrijos įmonėmis, todėl daugelis studijų programų teikia galimybę praktikuotis (apie metus) taip pasirengiant įsijungti į pasaulinę (!) darbo rinką.
Universitetai investuoja į studijų aplinką - nuo bibliotekų, kompiuterių, tyrimo laboratorijų iki sporto centrų, teatrų ir meno studijų, taigi aukštojo mokslo kokybė pasireiškia ir sudaromomis puikiomis sąlygomis studijuoti. Visą tai susijungia į vieną Anglijos universitetų tikslą - aprūpinti studentą ir suteikti jam visas įmanomas galimybes išreikšti save, įkvėpti jį tobulėti, būti kūrybingu ir siekti tik aukščiausio rezultato.

STUDIJŲ RUŠYS

Bakalauro studijos:

 • Trukmė - 3 metai (180 ECTS kreditų);
 • Kai kurios Bakalauro studijos trunka ir 4 metus, taip yra dėl to, jog po antrųjų studijų metų, sekantieji skiriami žinių pritaikymui praktikoje. Tai dažnai vadinama "Sandwich course";
 • Įstojus suteikiama galimybė laisvai rinktis specializacijos dalykus;
 • Stiprūs ryšiai su verslo ir industrijos sferos įmonėmis - sudaromos sąlygos praktikuotis darbinėje aplinkoje;
 • Studijos baigiamos ir įgyjamas Bakalauro diplomas pristačius ir apgynus baigiamąjį darbą.

Tęstinės studijos:

 • Trukmė - 1 metai (60 ECTS kreditų);
 • Suteikia galimybę norintiems perstoti iš Lietuvos ar kitos šalies aukštosios, į panašią specialybę  Anglijos universitete ir gauti Anglijos universiteto diplomą;
 • Studentai priimami į paskutinį Bakalauro studijų programų kursą;
 • Baigus Tęstines studijas ir apgynus Bakalauro baigiamąjį darbą gaunamas Bakalauro diplomas;
 • Gavus Bakalauro diplomą toliau studijas galima tęsti Magistro studijų programose arba įsitraukti į darbo rinką;

Magistro studijos:

 • Trukmė 1 - 2 metai (60 - 120 ECTS kreditų);
 • Specializuojamasi pasirinktoje srityje, taip padidinant karjeros galimybes;
 • Ugdomi asmeniniai ir profesiniai gebėjimai;
 • Studijos baigiamos ir įgyjamas Magistro diplomas pristačius ir apgynus Magistro darbą;
 • Gavus diplomą toliau galima siekti PhD laipsnio arba įsitraukti į darbo rinką;

Bakalauro studijos

Anglijos universitetuose Bakalauro studijos trunka 3 metus (kai kuriose programose  ir 4, nes po dviejų metų studijų gali būti įterpti praktikos metai).

Studijų metu studentui suteikiamos visos galimybės laisvai rinktis norimus dalykus pagal pomėgius ar susidomėjimo sritį, nepaisant, kokią studijų programą jis studijuoja. Stengiamasi, jog studentas būtų ugdomas kūrybiškoje aplinkoje, nuolatos tobulėtų ir siektų geriausio rezultato. Tam yra organizuojami seminarai mažesnėse grupėse –  kad visi būtų išgirsti, o studentas mąstytų apie keliamus aktualius probleminius klausimus ir bandytų individualiai bei diskusijoje į juos atsakyti. Taip pat palaikomi itin glaudūs ryšiai su dėstytojais –  tai stipriausia Anglijos aukštojo mokslo pozicija ir tam organizuojami nuolatiniai (po 2 ar 3 studentus) susitikimai su dėstytoju, kuriuose diskutuojama apie daromus/rašomus darbus. Visų studijų metu daromi projektiniai darbai aktyviai dalyvaujama seminaruose ir diskusijose. Bakalauro studijos padeda studentui siekti kokybiškų žinių pasirinktoje specialybėje, tiek teorinėje srityje, tiek profesinėje (pritaikant žinias praktikoje). Studijos baigiamos pristačius ir apgynus Bakalauro baigiamąjį darbą. Baigus studijas ir gavus Bakalauro diplomą galima toliau stoti į Magistro studijas Anglijoje ir kitose šalyse arba įsitraukti į darbo rinką.

Tęstinės studijos

Anglijos universitetuose trunka 1 metus. 

Tęstinės studijos puikia tinka tiems, kurie nori iš Lietuvos ar kitos šalies perstoti į panašią specialybę Anglijoje. Jei nuspręsi taip padaryti, būsi priimtas  į paskutinius bakalauro studijų metus (Anglijoje vadinamus Top-up), kurių metu galėsi pilnai užbaigti studijas ir gauti Bakalauro diplomą.

Svarbu: Prieš stojant būtinai įsitikink, jog turi sukaupęs pakankamai (120) ECTS kreditų, kadangi stojimai į Tęstines studijas yra pagrįsti ECTS kreditų skaičiavimu bei jų atitikimu.

Magistro studijos

Anglijos universitetuose Magistro studijos trunka 1-2 metus (priklausomai nuo pasirinktos studijų programos).

Studijuodamas magistrantūroje studentas gilina žinias jau žinomoje specialybėje (toje, kurioje įgijo Bakalauro laipsnį) arba renkasi visiškai kitą studijų kryptį, kurioje vienaip ar kitaip sugeba pritaikyti bakalauro studijų metu įgytas žinias. Didžioji dalis studijų programos turinio sudaro privalomieji dalykai. Studijuojant magistrantūros studijų programose specializuojamasi tam tikroje, pasirinktoje savo srityje, įgyjama papildomų žinių, kurios padidina aukštesnės pozicijos profesinėje srityje galimybes. Studijos baigiamos pristačius ir apgynus Magistro darbą. Baigus studijas ir gavus Magistro diplomą galima toliau siekti PhD laipsnio Anglijos ir kitų šalių universitetuose arba įsitraukti į darbo rinką.

Vertinimo sistema

Anglijoje studentai dažniausiai vertinami naudojant skalę 0% – 100%. Dažniausiai būtina gauti bent 50 %, kad egzaminas būtų išlaikytas. Gavus 70% ir daugiau  reiškia, jog egzaminą išlaikei labai gerai arba puikiai: tarp 60-70% - labai gerai, 80% ir daugiau – puikiai. Balai virš 80% pasitaiko gana retai.